Tin tức

Bảng giá dịch vụ sữa chữa, ép kính, thay màn hình các dòng máy samsung

Bảng giá dịch vụ sữa chữa, ép kính, thay màn hình các dòng máy samsung


** CẬP NHẬT BẢNG GIÁ THÁNG 03 / 2019

 

1. GALAXY NOTE - SERIES

TÊN MÁY GIÁ THAY MẶT KÍNH GIÁ THAY MÀN HÌNH GIÁ THAY NẮP LƯNG GIÁ THAY PIN GIÁ THAY CHÂN SẠC GIÁ THAY KHUNG XƯƠNG,VỎ
Galaxy Note 9            1400k (Xem chi tiết )

Màn new 4500k
Màn new full khung 5100k. 
Màn bóc hoặc ép kính 4000k

400k (Xem chi tiết ) 400k ( Xem chi tiết) 400k ( Xem chi tiết ) 700k ( Xem chi tiết )
Galaxy Note 8 1000k  (Xem chi tiết ) Màn new 4300k
Màn new full khung 4800k. 
Màn bóc hoặc ép kính 3700k
400k ( Xem chi tiết ) 400k ( Xem chi tiết ) 400k ( Xem chi tiết ) 700k ( Xem chi tiết  )
Galaxy Note 7 1000k (Xem chi tiết ) Màn new 1800k
Màn new full khung 2500k. 
Màn bóc hoặc ép kính 1300k
400k ( Xem chi tiết ) 400k VND 400k ( Xem chi tiết ) 700k ( Xem chi tiết  )
Galaxy Note 5 400k ( Xem chi tiết ) Màn new 3000k . 
Màn bóc hoặc ép kính 2700k
200k ( Xem chi tiết ) 350k VND 400k ( Xem chi tiết ) 500k ( Xem chi tiết )
Galaxy Note 4 300k ( Xem chi tiết ) Màn new 2400k . 
Màn bóc hoặc ép kính 1800k
100k ( Xem chi tiết ) 230k VND 400k ( Xem chi tiết ) 350k ( Xem chi tiết )

 

2. GALAXY S - SERIES

TÊN MÁY GIÁ THAY MẶT KÍNH GIÁ THAY MÀN HÌNH GIÁ THAY NẮP LƯNG GIÁ THAY PIN GIÁ THAY CHÂN SẠC GIÁ THAY KHUNG XƯƠNG, VỎ
GALAXY S9 Plus G965 1000k (xem chi tiết ) Màn newi 4300k
Màn new full khung 4800k. 
Màn bóc hoặc ép kính 3800k
400k ( Xem chi tiết ) 400k (Xem chi tiết ) 350k ( Xem chi tiết ) 700k ( Xem chi tiết 
GALAXY S9 G960 800k ( Xem chi tiết ) Màn new 3500k
Màn new full khung 4000k. 
Màn bóc hoặc ép kính 3000k
400k (Xem chi tiết ) 400k (Xem chi tiết ) 350k ( Xem chi tiết ) 700k ( Xem chi tiết 
GALAXY S8 PLus G955 900k ( Xem chi tiết ) Màn new 4000k
Màn new full khung 4400k.
 Màn bóc hoặc ép kính 3600k
400k (Xem chi tiết ) 400k (Xem chi tiết ) 350k ( Xem chi tiết ) 700k ( Xem chi tiết 
GALAXY S8 G950 800k ( Xem chi tiết ) Màn new 3200k
Màn new full khung 3800k.
 Màn bóc hoặc ép kính 2900k
400k (Xem chi tiết ) 400k (Xem chi tiết ) 350k ( Xem chi tiết ) 700k ( Xem chi tiết 
GALAXY S7 EDGE G935 800k ( Xem chi tiết ) Màn new 3500k
Màn new full khung 4000k.
 Màn bóc hoặc ép kính 3000k
250k (Xem chi tiết ) 350k (Xem chi tiết ) 400k ( Xem chi tiết ) 600k ( Xem chi tiết 
GALAXY S7 G930 400k ( Xem chi tiết ) Màn new 2300k
Màn new full khung 2800k. 
Màn bóc hoặc ép kính 2000k
250k (Xem chi tiết ) 300k (Xem chi tiết ) 400k ( Xem chi tiết ) 450k ( Xem chi tiết 
GALAXY S6 EDGE PLUS G928     200k (Xem chi tiết 350k (Xem chi tiết ) 400k ( Xem chi tiết )  
GALAXY S6 EDGE G925 800k ( Xem chi tiết ) Màn new 2800k
Màn new full khung 3200k. 
Màn bóc hoặc ép kính 2500k
200k (Xem chi tiết ) 300k (Xem chi tiết ) 300k ( Xem chi tiết ) 400k ( Xem chi tiết 
GALAXY S6 G920 400k ( Xem chi tiết ) Màn new 2100k
Màn new full khung 2300k. 
Màn bóc hoặc ép kính 1800k
200k (Xem chi tiết ) 300k (Xem chi tiết ) 350k ( Xem chi tiết ) 400k ( Xem chi tiết 
GALAXY S5 G900 300k   Màn bóc hoặc ép kính 1500k 100k (Xem chi tiết ) 160k (Xem chi tiết ) 300k ( Xem chi tiết ) 200k ( Xem chi tiết 

 

3. GALAXY A- SERIES

TÊN MÁY GIÁ THAY MẶT KÍNH GIÁ THAY MÀN HÌNH GIÁ THAY NẮP LƯNG GIÁ THAY PIN GIÁ THAY CHÂN SẠC GIÁ THAY KHUNG XƯƠNG, VỎ
GALAXY A9 2018 500k ( Xem chi tiết )   300k (Xem chi tiết ) 400k (Xem chi tiết ) 350k ( Xem chi tiết ) 700k ( Xem chi tiết 
GALAXY A7 2018  500k ( Xem chi tiết ) Màn New không khung 1800k
Màn New full khung 2200k.
 Màn bóc-  ép kính 1500k
300k (Xem chi tiết ) 400k (Xem chi tiết ) 350k ( Xem chi tiết ) 700k ( Xem chi tiết ​
GALAXY A6+ 400k ( Xem chi tiết ) Màn new rời 1800k
  Màn bóc hoặc ép kính 1400k
300k (Xem chi tiết ) 300k (Xem chi tiết ) 350k ( Xem chi tiết ) 500k ( Xem chi tiết ​
GALAXY A6 2018 350K ( Xem chi tiết ) Màn new không khung 1500k
  Màn bóc hoặc ép kính 1200k
300k (Xem chi tiết ) 300k (Xem chi tiết ) 350k ( Xem chi tiết ) 500k ( Xem chi tiết ​
GALAXY A8+ 400k ( Xem chi tiết ) Màn new không khung 1800k
Màn new full khung 2200k. 
Màn bóc hoặc ép kính 1500k
300k (Xem chi tiết ) 300k (Xem chi tiết ) 350k ( Xem chi tiết ) 500k ( Xem chi tiết ​
GALAXY A8 2018 300K ( Xem chi tiết )

Màn new không khung 1700

Màn new full khung  2000k. 
Màn bóc hoặc ép kính 1400k

300k (Xem chi tiết ) 300k (Xem chi tiết ) 350k ( Xem chi tiết ) 500k ( Xem chi tiết ​​
GALAXY A8 STAR 400K ( Xem chi tiết )   300k (Xem chi tiết ) 400k (Xem chi tiết ) 350k ( Xem chi tiết ) 500k ( Xem chi tiết ​​
GALAXY A9 Pro 400k ( Xem chi tiết ) Màn new  2100k 
Màn bóc hoặc ép kính 1800k
200k (Xem chi tiết 350k (Xem chi tiết ) 350k ( Xem chi tiết ) 500k ( Xem chi tiết ​​
GALAXY A7 2017 300k ( Xem chi tiết ) Màn new không khung 2200k
Màn new full khung 2500k.
Màn bóc hoặc ép kính 1800k
200k (Xem chi tiết 300k (Xem chi tiết ) 350k ( Xem chi tiết ) 500k ( Xem chi tiết ​​
GALAXY A7 2016 300k ( Xem chi tiết ) Màn new  2100k 
Màn bóc hoặc ép kính 1800k
200k (Xem chi tiết 250k (Xem chi tiết ) 350k ( Xem chi tiết ) 400k ( Xem chi tiết ​​
GALAXY A7 2015 300k ( Xem chi tiết ) Màn new 2100k 
Màn bóc hoặc ép kính 1800k
  160k (Xem chi tiết ) 350k ( Xem chi tiết ) 500k ( Xem chi tiết ​​
GALAXY A5 2017 300k ( Xem chi tiết ) Màn new 1800k
Màn mới full khung  2300k.
 Màn bóc hoặc ép kính 1600k
200k (Xem chi tiết 300k (Xem chi tiết ) 350k ( Xem chi tiết ) 500k ( Xem chi tiết ​​
GALAXY A5 2016 300k ( Xem chi tiết ) Màn new 2100k 
Màn bóc hoặc ép kính 1800k
200k (Xem chi tiết 250k (Xem chi tiết ) 350k ( Xem chi tiết ) 400k ( Xem chi tiết ​​
GALAXY A5 2015 300k ( Xem chi tiết )     250k (Xem chi tiết ) 350k ( Xem chi tiết ) 500k ( Xem chi tiết ​​
GALAXY A3 2017 300k ( Xem chi tiết ) Màn new 1600k 
​Màn bóc hoặc ép kính 1300k
200k (Xem chi tiết 250k (Xem chi tiết ) 350k ( Xem chi tiết ) 500k ( Xem chi tiết ​​
GALAXY A3 2016 250k ( Xem chi tiết ) Màn new 1500k
Màn bóc hoặc ép kính 1300k
200k (Xem chi tiết 250k (Xem chi tiết ) 350k ( Xem chi tiết ) 400k ( Xem chi tiết ​​
GALAXY A3 2015 250k ( Xem chi tiết )     250k (Xem chi tiết ) 350k ( Xem chi tiết ) 400k ( Xem chi tiết ​​
GALAXY A800 2015 350k ( Xem chi tiết ) Màn new 2300k
Màn bóc hoặc ép kính 2000k
  300k (Xem chi tiết ) 350k ( Xem chi tiết ) 600k ( Xem chi tiết ​​

 

 

4. GALAXY J, C, E- SERIES

TÊN MÁY GIÁ THAY MẶT KÍNH GIÁ THAY MÀN HÌNH GIÁ THAY PIN GIÁ THAY KHUNG XƯƠNG, VỎ
GALAXY J8 300k ( xem chi tiết ) Màn new 1700k
Màn bóc hoặc ép kính 1500k
350K 350k (Xem chi tiết )
GALAXY J6+ 300k ( xem chi tiết ) Màn new 1000k
Màn bóc hoặc ép kính 800k
350k 350k (Xem chi tiết )
GALAXY J6 300k ( xem chi tiết ) Màn new 1500k
Màn bóc hoặc ép kính 1300k
350K 350k (Xem chi tiết )
GALAXY J4+ 300k ( xem chi tiết ) Màn new 1000k
Màn bóc hoặc ép kính 800k
300K 350k (Xem chi tiết )
GALAXY J4 300k ( xem chi tiết ) Màn new 1500k
Màn bóc hoặc ép kính 1300k
300K 350k (Xem chi tiết )
GALAXY J7+ 350k ( xem chi tiết ) Màn new 1800k
Màn bóc hoặc ép kính 1600k
350K 350k (Xem chi tiết )
GALAXY J7 Pro 350k ( xem chi tiết ) Màn new 1800k
Màn bóc hoặc ép kính 1600k
350K 350k (Xem chi tiết )
GALXY J7 Prime 250k ( xem chi tiết ) Màn new 800k
Màn bóc hoặc ép kính 500k
300k 350k (Xem chi tiết )
GALAXY J7 2016 300k ( xem chi tiết ) Màn new 1400k
Màn bóc hoặc ép kính 1200k
160k 300k (Xem chi tiết )
GALAXY J7 2015 300k ( xem chi tiết ) Màn new 2IC 1100k
Màn bóc hoặc ép kính 800k
160k 200k (Xem chi tiết )
GALAXY J5 Pro 300k ( xem chi tiết ) Màn new 1400k
Màn bóc hoặc ép kính1200k
300k  
GALAXY J5 Prime 200k ( xem chi tiết ) Màn new 700k
Màn bóc hoặc ép kính 500k
300k 350k (Xem chi tiết )
GALAXY J5 2016 300k ( xem chi tiết ) Màn new 1300k
Màn bóc hoặc ép kính 1100k ( xem chi tiết )
160k 300k (Xem chi tiết )
GALAXY J5 2015 300k ( xem chi tiết ) Màn new 1100k
Màn bóc hoặc ép kính 900k
150k 200k (Xem chi tiết )
GALAXY J3 Pro 300k ( xem chi tiết ) Màn new 700k
Màn bóc hoặc ép kính 500k
250k 350k (Xem chi tiết )
GALAXY J3 2016 300k ( xem chi tiết ) Màn new 1050k
Màn bóc hoặc ép kính 850k
150k 250k (Xem chi tiết )
GALAXY J2 Prime 200k ( xem chi tiết ) Màn new 300k
 
150k 200k (Xem chi tiết )
GALAXY J200 300k ( xem chi tiết ) Màn new 1000k
Màn bóc hoặc ép kính 800k
150k 200k (Xem chi tiết )
GALAXY C9 Pro 500K (xem chi tiết  ) Màn new 2000k
Màn bóc hoặc ép kính 1800k
350K  
GALAXY C7 Pro 500K ( xem chi tiết )   350K  
GALAXY On7 400K ( xem chi tiết )   250K  
GALAXY On5 400K ( xem chi tiết )   250K  
GALAXY E7 300K ( xem chi tiết )   300K  
GALAXY E5 300K ( xem chi tiết )   300K  

 

hotline 0963.330.777 hotline 0961.818.999